Reklama
stats

Jakie zdarzenia obejmuje OC przewoźnika?

Jakie zdarzenia obejmuje OC przewoźnika?

OC przewoźnika, to ważny element działalności osób lub firm zajmujących się transportem towarów czy osób. Jest to rodzaj ubezpieczenia, które chroni przewoźnika w przypadku szkód wyrządzonych podczas przewożenia towarów lub pasażerów. W poniższym artykule omówimy, jakie zdarzenia obejmuje OCP i dlaczego jest to istotne ubezpieczenie dla każdego przewoźnika.

Czym są ubezpieczenia transportowe?

Ubezpieczenia transportowe to specjalne rodzaje ubezpieczeń, które są projektowane, aby chronić towar lub mienie przewożone podczas transportu. Te ubezpieczenia mają na celu zabezpieczenie przed różnymi ryzykami i stratami, które mogą wystąpić podczas transportu towarów na lądzie, morzu czy w powietrzu.

Z jakimi ryzykami transportowymi możemy mieć do czynienia?

Reklama

 • OC Zawodowe Przewoźnika Drogowego
 • OC Przewoźnika Drogowego
 • OC Spedytora
 • Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenia transportowe są kluczowym narzędziem dla firm i osób zajmujących się transportem, ponieważ pomagają zminimalizować ryzyko związane z przewozem towarów. Dają spokój umysłu w sytuacjach, w których mogą wystąpić nieprzewidywalne zdarzenia, które wpłynęłyby negatywnie na działalność biznesową lub straty finansowe. Wybór odpowiedniej polisy transportowej jest istotny, ponieważ pozwala dostosować ochronę do konkretnych potrzeb i rodzaju transportowanego ładunku.

Jaki zakres ochrony zapewnia ubezpieczenie OC przewoźnika?

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika, zwana powszechnie OC przewoźnika, to kluczowe ubezpieczenie dla osób i firm zajmujących się transportem. Jednak wielu z nas może zastanawiać się, jaką dokładnie ochronę zapewnia to ubezpieczenie.

Zakres ubezpieczenia OC przewoźnika, w zależności od tego czy mamy do czynienia z transportem krajowym, czy międzynarodowym, kształtuje polskie prawo przewozowe lub międzynarodowa konwencja CMR.

Zgodnie z polskim prawem to przewoźnik jest odpowiedzialny za uszkodzenie, ubytek lub utratę przesyłki, które powstały od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania. Dodatkowo przewoźnik odpowiada również za opóźnienie w przewozie przesyłki. Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy powyższe szkody powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy i nie zostały wywołane one winą przewoźnika – ten jest zwolniony z odpowiedzialności.

Zgodnie z konwencją CMR przewoźnik odpowiada za częściowe lub całkowite zaginięcie towaru oraz za jego uszkodzenie, jeśli nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem. Podobnie jak w polskim prawie – odpowiada on również za opóźnienie dostawy. Przewoźnik jest zwolniony z tej odpowiedzialności, jeśli uszkodzenie, zgubienie lub opóźnienie zostało spowodowane przez winę osoby uprawnionej – jej zleceniem niewynikającym z winy przewoźnika, również wadą własną towaru lub okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. To przewoźnik musi przedstawić dowód, że uszkodzenie, zaginięcie lub opóźnienie spowodowane zostało jedną z powyższych przyczyn.

OC przewoźnika to polisa dobrowolna. Pozwoli Ci ona przenieść odpowiedzialność finansową na towarzystwo ubezpieczeń, gdy w czasie transportu przewożony ładunek zostanie uszkodzony lub utracony – i to jest właśnie podstawa polisy OC przewoźnika.

Ubezpieczenie OCP – rozszerzenia odpowiedzialności

Standardowa polisa OC przewoźnika posiada swoje wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Warto jednak pamiętać, że zakres odpowiedzialności może zostać rozszerzony poprzez dodanie odpowiednich klauzul.

Do najczęściej stosowanych w ramach ubezpieczenia OCP należą klauzule rozszerzające ochronę o:

 • Rabunek/rozbój
 • Uprzątnięcie pozostałości po szkodzie
 • Przekazanie towaru osobie nieuprawnionej
 • Odpowiedzialność za podwykonawców
 • Szkody powstałe w paletach/kontenerach
 • Szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi
 • Nieterminowe podstawienie pojazdów pod załadunek
 • Szkody powstałe w towarach przywożonych w kontrolowanej temperaturze spowodowane niezachowaniem temperatury przewozu

Te rozszerzenia spowodują oczywiście wzrost składki ubezpieczeniowej, warto jednak pamiętać, że te dodatkowe klauzule zapewnią nam pełną ochronę i nie będziemy musieli pokrywać kosztów związanych z naprawą szkód z własnej kieszeni.

Co ważne, wybór odpowiednich klauzul za każdym razem może być inny. Klauzule powinny być dobrane do indywidualnych potrzeb przewoźnika oraz rodzaju przewozu. Warto zwrócić również uwagę na rodzaj przewożonego towaru. Konieczne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Część towarzystw nie odpowiada np. za przewóz żywych zwierząt, alkoholu czy ADR. W zależności od ubezpieczyciela niektóre kategorie możemy włączyć do zakresu ubezpieczenia wykupując odpowiednią klauzulę, która spowoduje odpowiedzialność towarzystwa.

Kabotaż

Przewóz kabotażowy to taki, który w całości odbywa się na terytorium jednego z Państw Unii Europejskiej innym niż Polska, w którym Ubezpieczony nie posiada siedziby i nie ma zarejestrowanego przedsiębiorstwa.

 • Gdy mówimy o kabotażu mamy na myśli sytuację, gdy spełnione zostały poniższe warunki:
 • Przewoźnik posiada licencję wspólnotową
 • Jeśli kierowca jest spoza Unii Europejskiej musi posiadać również świadectwo kierowcy
 • Kabotaż może być wykonany pojazdem, którym wykonano przewóz międzynarodowy, a w przypadku zespołu pojazdów – pojazdem silnikowym
 • Dopuszczalne jest wykonanie do trzech przejazdów kabotażowych, zaczynając od transportu międzynarodowego z innego państwa, ale muszą one zostać wykonane do 7 dni od ostatniego rozładunku międzynarodowego. 

Podsumowując polisa OC przewoźnika zabezpiecza przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością, którą może ponieść w związku z zawartą umową przewozową. W tym przypadku to towarzystwo poniesie odpowiedzialność finansową, gdy w czasie transportu ładunek zostanie uszkodzony lub utracony. Suma ubezpieczenia wskazana w umowie OCP (przewoźnika) stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i jest określana przez Przewoźnika na podstawie ładunku, który będzie przewoził. Ubezpieczenie może zostać zawarte na 12 miesięcy.

Gdzie kupić ubezpieczenie OCP?

Ubezpieczenie OC Przewoźnika kupisz w CUK Ubezpieczenia. Przyjdź do jednej z placówek CUK znajdujących się w Twojej okolicy i dobierz ochronę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat OC Przewoźnika – możesz również skontaktować się z Doradcami CUK wypełniając formularz – https://cuk.pl/ubezpieczenia/firmowe/oc-przewoznika

Posiadając firmę transportową z pewnością masz więcej niż jeden pojazd – w tej sytuacji warto rozważyć również ubezpieczenie floty pojazdów. Skontaktuj się z Doradcami CUK i dowiedz się więcej.

Artykuł sponsorowany

Podziel się: