Reklama

Nowe obowiązki i kary – zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Nowe obowiązki i kary – zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Będą nowe obowiązki i kary dla spedytorów i nadawców.

W piątek 1 marca na rządowych stronach pojawił się projekt ustawy mającej na celu zmianę przepisów i uregulowanie zasad zlecania krajowego przewozu drogowego rzeczy, międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy oraz przewozu kabotażowego przez podmioty wykonujące inne czynności związane z przewozem jako spedytorzy, nadawcy lub podwykonawcy tych podmiotów.

Kwestia ta w chwili obecnej nie jest odpowiednio uregulowana przepisami a według pomysłów resortu infrastruktury spedycje czy inne przedsiębiorstwa produkcyjne zlecające bezpośrednio transporty będą zobowiązane do sprawdzenia czy przewoźnik posiada odpowiednie zezwolenia lub licencje, które są niezbędne do wykonania danego zlecenia.

Reklama

Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że takie rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w transporcie drogowym, gdzie zlecenia trafiają do podmiotów nieposiadającym stosownych uprawnień przewozowych.

Z drugiej strony spedycje czy nadawcy towaru będą musieli wystawić i przekazać firmie transportowej wybranej do realizacji usługi dokument potwierdzający dane zlecenie.

Resort infrastruktury chce też, aby po nowelizacji ustawy każdy spedytor, nadawca lub podwykonawca tych podmiotów, musiał przechowywać przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zlecono przewóz) takie dokumenty.

Chodzi o to, żeby na żądanie organów kontrolnych przedstawić kopie lub oryginały zleceń transportowych oraz innych dokumentów uprawniających przewoźnika do wykonania danego rodzaju przewozu drogowego.

Do tego przez 5 lat spedycje czy logistycy w firmach produkcyjnych będą musieli archiwizować dokumenty związane z przewożonym ładunkiem.

Według projektu, za który odpowiada Paweł Gancarz, wiceminister w resorcie infrastruktury, za niestosowanie się do wprowadzonych obowiązków przewiduje się kary pieniężne, lecz jeszcze nie podano konkretnych sum, jakie będą mogły zostać nałożone za poszczególne naruszenia.

Planowany termin przyjęcia projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przez Radę Ministrów przewiduje się na II kwartał 2024 roku. Dopiero potem trafi on do dalszego procedowania.

Źródło zdjęcia: WITD Olsztyn

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć + 14 =