Reklama

Przepadek pojazdu fakultatywny a nie obligatoryjny. Jest projekt

Przepadek pojazdu fakultatywny a nie obligatoryjny. Jest projekt

W ramach przygotowanego projektu przepadek pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę będzie fakultatywny a nie obligatoryjny.

Od 14 marca 2024 roku weszły w Polsce przepisy, które dotyczyły pijanych kierowców mających ponad 1,5 promila alkoholu lub tych, które mając ponad 1 promil spowodowały wypadek.

Przygotowana przez poprzedni rząd ustawa pozwalała na zajęcie pojazdu, którym poruszał się sprawca przestępstwa a nawet przepadek takiego auta. Brakowało jednak przepisów wykonawczych pozwalających na konfiskatę takich pojazdów. Prawnicy wskazywali także na naruszenie zasady tzw. trafnej represji.

Reklama

W piątek 29 marca w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekty ustaw mającej na celu wyeliminowanie tych budzących zastrzeżenia konstytucyjnie regulacji i dostosowanie przepisów dotyczących przepadku pojazdów mechanicznych do standardów konstytucyjnych.

Za opracowanie projektu po stronie resortu odpowiedzialny jest Arkadiusz Myrcha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości a celem projektu jest uchylenie regulacji, nakładającej na organy ścigania obowiązek dokonania tymczasowego zajęcia pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w czasie popełnienia przestępstwa, za które miał być obligatoryjnie orzeczony przepadek pojazdu mechanicznego.

Zamiast tego obligatoryjności orzekania przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez pijanego sprawcę wprowadzona zostanie zasada fakultatywności, czyli sędzia będzie mógł a nie musiał orzec przepadek pojazdu.

Warto też dodać, że wyłączona ma być możliwość orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie, lub ewentualnie kiedy pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy – w takim wypadku sąd będzie mógł orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na II kwartał 2024 roku.

Źródło zdjęcia: Policja

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście − 4 =