Brak wypisu z licencji w busie – jakie kary ITD nałoży podczas kontroli

Brak wypisu z licencji w busie – jakie kary ITD nałoży podczas kontroli

Kierowca zapomniał a zarządzający transportem nie dopilnował. Jakie kary nałoży podczas kontroli ITD za brak wypisu z licencji w busie?

Pośpiech, pomyłka czy po prostu niedopatrzenie to przykładowe sytuacje, kiedy kierowca wyjeżdża w trasę po Europie bez jednego z podstawowych dokumentów wymaganych w międzynarodowym transporcie drogowym dokumentu.

Chodzi w tym wypadku o brak wypisu z licencji w busie czy ciężarówce, o którą poprosić może inspektor ITD czy policjant, lub funkcjonariusz Straży Granicznej czy Krajowej Administracji Skarbowej.

Reklama

W przypadku nieokazania podczas kontroli drogowej wypisu z licencji mamy do czynienia z dwoma sankcjami.

Po pierwsze naruszenie to ujęte jest w załączniku nr 1 do ustawy o transporcie drogowym i za nieokazanie wypisu z licencji na kierowcę nakładany jest mandat w wysokości 200 złotych.

Do tego za to samo naruszenie przepisów odpowie osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie – według załącznika nr 4 do ustawy o transporcie drogowym za niewyposażenie kierowcy w wypis z licencji polskie organy kontrolne nałożą karę pieniężną w wysokości 500 złotych.

Ponadto przewoźnik i osoba zarządzająca transportem w firmie powinni mieć świadomość, że brak wypisu z licencji podczas kontroli czy to polskich czy zagranicznych służb traktowane jest jako bardzo poważne naruszenie (tzw. BPN), dlatego warto przed wyjazdem każdego z kierowców w trasę sprawdzić czy w kabinie busa lub ciężarówki są wszystkie potrzebne dokumenty.

Poza tym kiedy przewoźnik w ciągu jednego roku trzy bardzo poważne naruszenia (BPN) dla jednego kierowcy skutkują uruchomieniem krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji przewoźnika, a to skończyć się może – choć nie musi – cofnięciem licencji na wykonywanie drogowego przewozu rzeczy.

Źródło zdjęcia: WITD Wrocław

Podziel się: