Reklama
stats

Kontrola czasu pracy kierowców w firmie transportowej

Kontrola czasu pracy kierowców w firmie transportowej

Przytomność i koncentracja kierowcy to kluczowe elementy dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Człowiek siedzący za kierownicą nie może być przemęczony ani wycieńczony. Dlatego kontrola pracy kierowców w firmach transportowych jest niezbędna.

Czas pracy kierowców w firmach transportowych unormowany jest w przepisach krajowych oraz unijnych. Za jego przekraczanie grożą surowe kary. Europejski Pakiet Mobilności, ogłoszony w lipcu 2020 roku przez parlament Europejski, obejmuje regulacje prawne dotyczące transportu drogowego we wspólnocie. Jego celem jest regulacja rynku transportowego oraz poprawa warunków pracy kierowców, zwłaszcza tych, które wpływają na ich zdrowie oraz bezpieczeństwo.

Reklama

Nad przestrzeganiem postanowień Pakietu Mobilności czuwały będą europejskie urządzenia kontrolne. Więcej na ich temat przeczytać można tutaj.

Jakie wymogi określa Pakiet Mobilności?

W Europejskim Pakiecie Mobilności zawarte zostały między innymi następujące unormowania:

1) Wprowadzenie symbolu krajowego – wprowadzanie symbolu kraju po przekroczeniu granicy jest obowiązkowe od 02 lutego 2022 r. Kierowcy muszą dokonać wpisu na tachografie już na pierwszym możliwym postoju (UE 165/2014). Inteligentne tachografy nowej generacji będą wykonywały tę czynność automatycznie, posiłkując się danymi satelitarnymi.

2) Obowiązkowy powrót do siedziby – obowiązkiem dla firm od 21 lutego 2022 r. jest powrót ich pojazdów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym do bazy na terenie firmy nie później niż osiem tygodni po opuszczeniu kraju macierzystego (WE 1072/2009). Obowiązek ten dotyczy też pojazdów wynajmowanych za granicą i wykorzystywanych przez oddziały danej firmy w danym kraju.

3) Czterodniowe zawieszenia kabotażu – od 21 lutego 2022 r. operacje kabotażowe są zabronione przez cztery dni po zakończeniu autoryzowanych operacji transportu kabotażowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Okres rozpoczyna się od dnia następnego po ostatnim przewozie kabotażowym (WE 1071/2009).

4) Wnioski o wydanie licencji wspólnotowych dla pojazdów o masie powyżej 2,5 tony – firmy działające w międzynarodowym transporcie towarów nie będą potrzebowały licencji wspólnotowych dla pojazdów o masie przekraczającej 2,5 tony do 21 maja 2022 r. Lecz od 21 lutego 2022 r. istnieje możliwość składania odpowiednich wniosków do organów zgodnie z prawem krajowym (UE 1072/2009). W przypadku wyłącznie krajowego transportu licencja jest wymagana tylko od całkowitej masy wynoszącej 3,5 tony.

Pakiet mobilności i tachografy

Kontrolowanie i wdrażanie norm Pakietu Mobilności wymagało będzie zaawansowania kontrolnego urządzenia Unii Europejskiej, czyli tachografu nowej generacji. Już od 21 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo rejestrowane samochody powyżej 3,5 tony (a od 2026 r. 2,5 tony) muszą być wyposażone w inteligentne tachografy cyfrowe drugiej generacji (Gen2), takie jak DTCO 4.1.

Nowy tachograf DTCO 4.1 wykryje i zapisze przekroczenie granicy przez pojazd. Zarejestruje pozycję i czas podczas załadunku i rozładunku oraz będzie mógł zapisać te informacje wraz z danymi kierowcy i pojazdu na co najmniej tak długo, jak będą tego wymagały przepisy. Nowa wersja tachografu zapewni jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa danych dla bardziej efektywnego monitorowania ruchu i handlu.

W DTCO 4.1 zostanie wykorzystany sygnał europejskiego systemu Galileo – OS-NMA, czyli Open Service Navigation Message Authentication. Jest to technika dodająca ochronę kryptograficzną do komunikatów nawigacyjnych w celu zapewnienia najlepszej możliwej ochrony przed cyberatakami.

Tachograf ten będzie więc nie tylko dokładnie monitorował dane na temat pracy kierowcy, w tym przestrzegania norm dotyczących jej czasu, ale też dbał o ich odpowiednie zabezpieczenie.

Artykuł sponsorowany

Podziel się: