Reklama

 

Licencja dla przewoźników z busami od 21 maja 2022

Licencja dla przewoźników z busami od 21 maja 2022

Licencja dla przewoźników z busami od 21 maja 2022 wymaga osoby zarządzającej transportem w firmie czy odpowiedniego kapitału na każde auto.

Już niedługo, bo od 21 lutego 2022 roku w życie wchodzi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1055 z 15 lipca 2020 roku. Zmienia ono rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 oraz (UE) nr 1024/2012. Co to dokładnie znaczy?

Zobacz też: Używany: Fiat Ducato 3.0 MultiJet 180 – międzynarodówka (zdjęcia)

W ramach tzw. pakietu mobilności wprowadzono kilka zmian w kwestii dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dużo do zrobienia będą mieli przewoźnicy wykorzystujący na przerzutach po Europie tzw. busy, czyli pojazdy z DMC do 3,5 tony.

Co ważne, nowe przepisy wyznaczają granicę powyżej 2500 kg nie tylko dla pojedynczego dostawczaka, ale też zespołu pojazdów. Rozporządzenie nie dotyczy też przewozu osób minibusami do 9 osób. z DMC do 3,5 tony.

Zabezpieczenie finansowe na każdego busa – 1800 a potem 900

Tak zwany transport lekki do 3,5 tony to polska specjalność. Przystosowane do “przerzutów” po EU busy zostały uwzględnione w poszczególnych rozporządzeniach w ramach tzw. pakietu mobilności.

Polscy przewoźnicy mający w swojej flocie wyłącznie “międzynarodówki” od 2,5 tony do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej do 21 lutego 2022 roku muszą wykazać zdolność finansową, aby zapewnić, że dysponują oni środkami niezbędnymi do stałego i długoterminowego wykonywania przewozów drogowych rzeczy.

Przewoźnicy busami będą musieli wykazywać co roku poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują odpowiednim kapitałem i rezerwami.

Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że na jedno auto dysponuje środkami w wysokości co najmniej 1800 euro, a na każde kolejne po 900 euro.

Przykładowo przewoźnik mający np. flotę 10 międzynarodówek powinien mieć zabezpieczenie w postaci 9900€ (1800+8100).

Osoba zarządzająca transportem z certyfikatem kompetencji zawodowych

Przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy busami od 2,5 do 3,5 tony do 21 maja 2022 roku muszą uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową.

Oznacza to, że poza wspomnianymi wyżej zabezpieczeniami finansowymi, ubiegający się o licencję nie może być np. osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa skarbowe.

Do tego w firmie musi być osoba wyznaczona do zarządzania transportem a więc musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – dokument ten uzyskuje się po zdaniu egzaminu (koszt 800 zł).

Zobacz też: Ministerstwo rezygnuje z prawa jazdy B do 4250 kg DMC

W celu uzyskania licencji wspólnotowej trzeba już posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O takie zezwolenie należy wystąpić do starosty czy prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Można także zgłosić się bezpośrednio do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Co istotne, do każdego pojazdu, którym będzie wykonywany transport zarobkowy po Europie, przewoźnik będzie musiał uzyskać wypis z licencji wspólnotowej – dokument ten kierowca może okazać np. w trakcie kontroli drogowej.

Aktualnie koszt licencji do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji dla każdego pojazdu. Jednak powyżej 5 lat do lat 10 to już wydatek 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji – dane te dotyczą dotychczasowych przewoźników powyżej 3,5 tony, ale nic nie wskazuje na to, że dla busów będą inne stawki.

Kary za przeładowanie busa po staremu? Ministerstwo odpowiada

Wchodzące w życie rozporządzenie nie odnosi się do kar za przeładowanie busów z DMC od 2,5 do 3,5 t DMC, ale trzeba uważać na ryzyko utraty “dobrej reputacji” przewoźnika.

Z przesłanej odpowiedzi na zapytanie, Ministerstwo Infrastruktury podjęło prace mające na celu nowelizację ustawy o transporcie drogowym w zakresie jej dostosowania do przepisów rozporządzenia nr 2020/1055.

Ma to na celu m.in. umożliwienie polskim przedsiębiorcom wykonywania od 21 maja 2022 r. przewozów międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nie więcej niż 3,5 tony.

Jak wynika z przesłanej odpowiedzi, zmienić nie powinny się kary za przekroczenie DMC busów.

– Przepisy rozporządzenia nr 2020/1055 nie odnoszą się do kar za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nie więcej niż 3,5 tony – informuje Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Oznacza to, że mandaty za przeładowane busy pozostaną bez zmian. W przypadku polskich przepisów za przekroczenie DMC takiego dostawczaka jeżdżącego na międzynarodówce można otrzymać mandat od 20 do 500 złotych.

Zobacz też: Z polskiej Masterki wystawał Passat – kontrole na niemieckiej A4

Warto jednak pamiętać o tzw. dobrej reputacji przewoźnika, która wymagana jest jeszcze przed uzyskaniem licencji. Obecnie według “Ustawy o transporcie drogowym”, jeżeli w trakcie wykonywania działalności transportowej przewoźnik i jego kierowcy doprowadzą do najpoważniejszych naruszeń (NN) lub często powtarzających się bardzo poważnych naruszeń (BPN) i poważnych naruszeń (PN), trzeba liczyć się z utratą “dobrej reputacji”, a w konsekwencji zawieszeniem licencji.

Czeka nas więc nowelizacja “Ustawy o transporcie drogowym”, aby mogła ona objąć także busy wykonujące transport międzynarodowy. Przykładowo, jeżeli 23 maja 2022 roku przewoźnik będzie wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy dostawczakiem bez wymaganego zezwolenia lub licencji, waga naruszenia zakwalifikowana powinna być jako najpoważniejsze naruszenie (NN) zagrożone karą 12 000 złotych.

Źródło zdjęć: dostawczakiem.pl

Komentarze