Kabotaż busami do 3,5 tony – sprawdź jakie są aktualne przepisy

Kabotaż busami do 3,5 tony – sprawdź jakie są aktualne przepisy

Czy w stosunku do przewoźników wykonujących przewozy busami do 3,5 tony obowiązują odmienne od standardowych regulacje dotyczące zasad wykonywania kabotaży?

Zasady wykonywania kabotaży w Unii Europejskiej regulowane są przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Zgodnie z treścią wskazanego powyżej rozporządzenia przewozy kabotażowe stanowią świadczenie usług przez przewoźników w państwie członkowskim, w którym nie mają siedziby, i nie powinny być zabronione, jeżeli nie są wykonywane w sposób oznaczający prowadzenie stałej i ciągłej działalności w tym państwie członkowskim.

Reklama

Zobacz też: Ewidencja czasu pracy kierowcy w pojazdach do 3,5 tony to obowiązek

Dokładna definicja kabotażu zawarta w przywołanym powyżej rozporządzeniu brzmi: „przewóz kabotażowy” oznacza krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Co oznacza sformułowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem? W art. 8 znajdujemy odpowiedź: „Po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym przewoźnicy drogowi uprawnieni są do wykonywania tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego.

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego ma miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

W terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym, przewoźnicy mogą wykonywać niektóre lub wszystkie przewozy kabotażowe dozwolone zgodnie z tym akapitem w którymkolwiek państwie członkowskim, pod warunkiem że są one ograniczone do jednego przewozu kabotażowego na państwo członkowskie w ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku na terytorium tego państwa członkowskiego.

Powyższy cytat z rozporządzenia nr 1072/2009 powinien rozwiewać wszelkie wątpliwości przewoźników chcących wykonywać przewozy na terytorium Unii Europejskiej. A wiedza zawarta w niniejszym artykule powinna pomóc ustrzec się przed wysokimi karami nakładanymi na przedsiębiorców nie przestrzegających opisanych powyżej regulacji.

Aby ułatwić życie międzynarodowych przewoźników korzystających z pojazdów do 3,5 tony powstała aplikacja TACHOBUS. Zainteresowała Cię ta aplikacja? Sprawdź więcej na www.tachobus.pl lub zadzwoń: 577-413-000.

Dla użytkowników portalu dostawczakiem.pl miesiąc korzystania z aplikacji gratis. Kod rabatowy: DOSTAWCZAKIEM

Artykuł sponsorowany

Podziel się: