Program „Mój elektryk” nie dla elektrycznych vanów z DMC 4250 kg

Program „Mój elektryk” nie dla elektrycznych vanów z DMC 4250 kg

Aż 70 000 zł dofinansowania i ładowność ponad 1,9 tony? Niestety, program „Mój elektryk” nie obejmuje elektrycznych vanów z DMC 4250 kg.

Na początek ustalmy kilka faktów. Od 24 grudnia 2021 roku osoby posiadające prawo jazdy kategorii B minimum 2 lata mogą prowadzić samochody zasilane paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych. Wynika to ze znowelizowanej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Nieco wcześniej, bo od 21 listopada 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski na wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1 Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1 w ramach programu „Mój elektryk”.

Reklama

Nabór skierowany jest do prywatnych firm, jednostek sektora finansów publicznych, instytutów badawczych, a także stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni czy rolników indywidualnych oraz kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zobacz też: Elektryczne vany z dofinansowaniem do 70 000 zł od 22 XI 2021

W przypadku Fiata e-Ducato wersja z 4250 kg DMC może zaoferować nawet 1910 kg DMC (w wersji L1H1, bateria 47 kWh). Na zdjęciu „blaszka” L3H2 w wariancie 4250 kg DMC może mieć 1810 kg ładowności.

O jakich pieniądzach mówimy? Dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł lub dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 000 km.

I teraz pytanie: czy powyższy program „Mój elektryk” bierze pod uwagę wyłącznie pojazdy z homologacją N1 a to oznacza samochody ciężarowe z dopuszczalną masą całkowitą do 3500 kg.

Podziel się: