Reklama

Przewoźnicy z krajów UE będą pouczani – DVSA podało datę

Przewoźnicy z krajów UE będą pouczani – DVSA podało datę

W związku z wprowadzeniem nowych zasad kabotażu brytyjski rząd potwierdza, że przewoźnicy z krajów UE będą tylko pouczani. DVSA podało datę.

Od 24 grudnia 2022 roku brytyjski rząd wprowadził zmiany odnośnie zasad kabotażu dla przewoźników z krajów Unii Europejskiej. Od tego dnia firmy transportowe zarejestrowane w krajach Wspólnoty muszą przestrzegać:

  • zakazu wykonywania przez przewoźników z Unii Europejskiej jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe bez ładunku do Wielkiej Brytanii (przewoźnicy z UE mają nadal możliwość wykonywania dwóch przewozów kabotażowych na terenie UK w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym),
  • zakazu wykonywania operacji transportu kombinowanego (niektórych rodzajów transportu intermodalnego, w którym towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu dwóch, lub więcej rodzajów transportu) na terenie Wielkiej Brytanii przez przewoźników unijnych,
  • możliwości wykonywania przewozów między Wielką Brytanią a krajami trzecimi przez przewoźników z UE jedynie na podstawie zezwoleń EKMT (Zezwolenie Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu).

Nagłe wprowadzenie nowych brytyjskich zasad odnośnie kabotażu nie przewidywało okresu, w którym przedstawiciele firm przewozowych z krajów Wspólnoty mogliby dostosować się do tych obostrzeń, więc po presji rządów europejskich Ministerstwo Transportu Zjednoczonego Królestwa zastosowało jednak okres przejściowy.

Reklama

W piątek 6 stycznia polskie Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że DVSA (Driver & Vehicle Standards Agency) nie będzie stosować sankcji, w tym nie będzie nakładać kar pieniężnych na przewoźników do 31 marca 2023 roku.

Nasz resort infrastruktury podaje, że służby brytyjskie będą stosować wyłącznie pouczenia ustne lub pisemne w zakresie naruszenia obowiązujących od 24 grudnia 2022 nowych regulacji przez przewoźników drogowych z Unii Europejskiej, w tym i z Polski.

Źródło zdjęcia: Police Scotland

Podziel się: