Rampy do odśnieżania busów i ciężarówek – pierwsze na A1 i S3

Rampy do odśnieżania busów i ciężarówek – pierwsze na A1 i S3

Specjalne rampy do odśnieżania busów i ciężarówek powstaną przy MOP-ach przy drogach A1 i S3. Będą też stacje ładowania aut elektrycznych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej między 30 czerwca a 7 sierpnia 2020 roku, które dotyczyły usług i oceny Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

Czystość toalet, brak miejsc parkingowych, stacje ładowania „elektryków”

W ankiecie jedno z pytań dotyczyło wprowadzenia opłaty do 1 zł za korzystanie z toalet przy MOP-ach. Aż 58% respondentów nie chce takiego rozwiązania, nawet, kiedy standard czystości sanitariatów miałaby ulec znacznej poprawie!

W badaniu wzięło udział 1665 osób, z czego aż 22% z nich określiło siebie jako kierowcy zawodowi.

Reklama

Wśród pytań, które pojawiły się w ankiecie, były poruszane m.in. kwestie dostępności do toalet, bowiem aż 30% respondentów wskazywało, że właśnie wizyta w WC była powodem zatrzymania się na MOP-ie.

Warto przy okazji wspomnieć, że prawie 13% ankietowanych wskazywało na potrzebę wybudowanie większej liczby pryszniców i toalet na MOP-ach.

Kolejną kwestią było zapewnienie większej liczby miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych – w tym wypadku taką odpowiedź zaznaczyło 11,5% wszystkich ankietowanych.

Zobacz też: VW e-Crafter – wnioski Przemka po 6 miesiącach eksploatacji

Pierwsze stacje ładowania pojazdów elektrycznych na MOP-ach w Polsce już działają, ale GDDKiA chce znacznie rozszerzyć sieć tych punktów.

Co ciekawe, niemal 8% osób wskazało, że na MOP-ach powinna pojawić się infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych, ale zarazem aż 72% ankietowanych wskazywało, że w ciągu najbliższych 5 lat nie planuje zakupu pojazdu napędzanego paliwami alternatywnymi (w tym skroplony gaz ziemny – LNG, sprężony gaz ziemny – CNG, wodór oraz pojazdy elektryczne).

Niemniej, GDDKiA będzie w przyszłych postępowaniach przetargowych na budowę i obsługę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych zakresie rozbudowy MOP-ów o nowe funkcje.

W chwili obecnej GDDKiA przeprowadził już takie dwa postępowania przetargowe w zakresie pod budowę ogólnodostępnych stacji
ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji, zlokalizowanych na obiektach MOP kategorii I na odcinkach A1, A2, A4 i S8.

Ponadto w IV kwartale 2020 roku zostało ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe w kwestii stacji ładowania elektrycznych pojazdów przy drogach S3, S7, S8 i A1, A2 oraz A4.

W końcu powstaną rampy do odśnieżania busów i ciężarówek

Jak informuje GDDKiA w ramach planowych działań na MOP-ach zaczną pojawiać się także urządzenia do odśnieżania pojazdów.

Specjalne rampy lub zautomatyzowane urządzenia usuwające śnieg i lód z zabudów, przyczep i naczep będą stawiać dzierżawcy MOP-ów.

Toczą się już pierwsze przetargi – GDDKiA chce pilotażowo ustawić po jednym z tych urządzeń w ciągu 12 miesięcy od przekazania MOP-ów przyszłym dzierżawcom przy A1 – Mszana Południe, Woźniki Wschód i Zachód oraz przy S3 – Racula Zachód.

Ewentualnie zamontowanie takich ramp – po stwierdzeniu przez GDDKiA takiej potrzeby – nastąpić powinno w ciągu roku w lokalizacjach przy drodze ekspresowej S8 – Kołaki i Kossaki oraz na DK8 – Biernatki Wschód i Zachód.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w kolejnych przetargach na dzierżawę MOP-ów, a każdy taki obiekt będzie musiał posiadać takie urządzenie do odśnieżania pojazdów ciężarowych.

Cel: ograniczenie hałasu dochodzącego z trasy podczas pauzy

 GDDKiA chce także ograniczyć hałas dochodzący z drogi, aby kierowcy busów i ciężarówek mogli w ciszy odpoczywać w swoich kabinach.

Dodatkowym analizowanym rozwiązaniem przez GDDKiA ma być uzupełnianie miejsc parkingowych na istniejących MOP poprzez budowę parkingów w okolicach węzłów oraz odpowiednie informowanie użytkowników o istniejących parkingach poprzez system wyświetlaczy ze zmienną treścią w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Istotną kwestią jest również zapewnienie kierowcom pojazdów odpowiednich warunków umożliwiających wypoczynek, np. poprzez utworzenie wyciszonych miejsc parkingowych.

Wśród propozycji ulepszenia infrastruktury w zakresie miejsc postojowych pojawiły się wnioski o organizację miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych, w taki sposób, aby mogły one parkować tyłem w kierunku drogi. Ewentualnie w grę wchodzi odizolowanie parkingów od dróg krajowych poprzez zamontowanie ekranów akustycznych lub dodatkowe zadrzewienie.

Źródło zdjęć: GDDKiA

Podziel się: