Reklama

500 zł i 6 punktów – kary dla zestawów dłuższych niż 7 metrów

500 zł i 6 punktów – kary dla zestawów dłuższych niż 7 metrów

Od 1 lipca mandat 500 zł i 6 punktów karnych dla kierowców zestawów dłuższych niż 7 metrów, którzy nie zastosują się do nowych przepisów.

Od soboty 1 lipca weszła w życie „Ustawa z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw”.

W przepisach pojawił się m.in. nowy zapis dla kierowców ciągnących przyczepy czy naczepy o długości zestawu przekraczającym 7 metrów. Chodzi o obowiązek jazdy w całej Polsce na odcinkach autostrad i drogach ekspresowych o minimum trzech pasach ruchu wyłącznie dwoma najbliższymi prawej strony pasami.

Reklama

Kierujący pojazdem kategorii N2 lub N3, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858 albo w załączniku nr 2 do ustawy, lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku jest obowiązany korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni.”

USTAWA
z dnia 26 maja 2023 r.
o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
oraz niektórych innych ustaw

Dzięki innemu dokumentowi – a dokładniej „Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń” – wiadomo też jakie konsekwencje mogą spotkać np. kierowcę zestawu kategorii B+E, który zdecyduje się na jazdę po skrajnie lewym pasie na trzypasmowym odcinku obwodnicy miasta.

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 lipca, czyli w dzień od kiedy obowiązują nowe przepisy, wskazuje, że naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu wspomnianego wyżej przepisu oznacza 500-złotowy mandat karny.

Do tego kwalifikacja prawna w postaci złamania art. 16 znowelizowanego kodeksu drogowego (dokładniej art. 16 ust. 2a) oznacza, że policjanci czy inspektorzy ITD będą mogli nałożyć na kierowcę 6 punktów karnych.

Kary dla kierowców ciężarówek za wyprzedzanie na drogach szybkiego ruchu

Dodatkowo od 1 lipca za naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3 zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy uprawnione do tego służby będą mogły nałożyć na kierowcę 1000 złotych grzywny a przypadku recydywy już 2000 złotych.

Zatem kierowcy 40-tonowych zestawów, jak i prowadzący np. 5-tonowe busy z homologacją N2, muszą liczyć się z 8 punktami karnymi za złamanie powyższego zakazu wyprzedzania.

Warto jednak podkreślić, że ustawodawca dopuszcza jednak możliwość wyprzedzania innego pojazdu pod warunkiem, „że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze”. Jaka to konkretnie wartość? 10 km/h a może 15 km/h mniej? Tego już nie doprecyzowano.

Warto jednak wiedzieć, że zakaz wyprzedzania dla kierowców pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony DMC (czyli z homologacją N2 jak i N3) nie obowiązuje przy wyprzedzaniu pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, które wysyłają żółte sygnały błyskowe.

Źródło zdjęcia: MOBI

Podziel się:
1

Odpowiedzi

Napisz tu swoją opinię

  1. Kamil ślimaK

    czyli jak w ekspresówkę/autostradę wpada droga i jest pas rozbiegowy, to tacy kierowcy mogą jechać tylko prawym pasem plus pasem rozbiegowym, a jak wpada droga 2pasmowa i są dwa pasy rozbiegowe, to ciężarówki muszą zjechać na pasy rozbiegowe? HIT

Komentarze zamknięte.