Reklama

W Polsce wchodzi obowiązek delegowania kierowców

W Polsce wchodzi obowiązek delegowania kierowców

Zagraniczni przewoźnicy będą niebawem zobowiązani do delegowania kierowców na trasach do Polski. Prezydent podpisał odpowiednią ustawę.

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym ma na celu dostosowanie do polskiego prawa tzw. Pakietu Mobilności I.

W ramach podpisanego właśnie przez prezydenta dokumentu przewoźnicy drogowi mający siedzibę w innym państwie UE lub państwie trzecim spoza Wspólnoty będą zobowiązani do delegowania kierowców w transporcie drogowym jeszcze przed wjechaniem ciężarówki czy busa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama

Zatem podstawowym obowiązkiem zagranicznych firm transportowych będzie zgłoszenie poprzez system informatyczny IMI kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania takiego pracownika do naszego kraju.

Dodatkowym obowiązkiem przewoźników spoza Polski będzie zapewnienie, aby kierowca mógł dysponować w przypadku kontroli drogowej określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ponadto dla przewoźników z tzw. państw trzecich delegujący swojego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorca będzie musiał złożyć poprzez elektroniczny formularz zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy.

W ramach ustawy zastosowano kilka „wyłączeń” – nie we wszystkich bowiem przypadkach wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego obowiązek delegowania pracownika będą miały zastosowanie. I tak za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie się uważać kierowcy, który:

  1. wykonuje przejazd tranzytem;
  2. wykonuje przewóz dwustronny rzeczy lub przewóz dwustronny osób;
  3. w trakcie przewozu dwustronnego rzeczy wykonuje dodatkowo jedną czynność załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem że załadunek rzeczy i rozładunek rzeczy nie jest wykonywany na terytorium tego samego państwa członkowskiego;
  4. po przewozie dwustronnym rzeczy, który rozpoczęto w państwie członkowskim siedziby i w czasie którego nie wykonano żadnej dodatkowej czynności załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy, następnie wykonuje przewóz dwustronny rzeczy do państwa członkowskiego siedziby, podczas którego wykonuje dodatkowo maksymalnie dwie czynności załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem że dodatkowe czynności załadunku rzeczy i rozładunku rzeczy nie są wykonywane na terytorium tego samego państwa członkowskiego
  5. w trakcie przewozu dwustronnego osób dodatkowo jednokrotnie zabiera pasażerów lub jednokrotnie wysadza pasażerów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem że przewóz osób nie jest wykonywany między dwoma miejscami położonymi na terytorium tego samego państwa członkowskiego; to samo dotyczy przejazdu powrotnego;
  6. wykonuje przewóz drogowy rzeczy na początkowym lub końcowym odcinku transportu kombinowanego, jeżeli ten odcinek sam w sobie składa się z przewozów dwustronnych rzeczy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących wykorzystaniu systemu SENT przy kontroli przewozów wykonywanych przez przewoźników zagranicznych, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Źródło zdjęć: WITD Katowice

Podziel się: