Reklama

Pakiet Mobilności dla busów przegłosowany przez Sejm RP

Pakiet Mobilności dla busów przegłosowany przez Sejm RP

Pakiet Mobilności dla busów jeżdżących na międzynarodówce został przegłosowany przez Sejm RP. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

W środę 26 stycznia posłowie przyjęli rządowy projekt ustawy „o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw”.

Nowelizacja mająca na celu ujednolicenie polskiego prawa z tym, które ma obowiązywać na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Reklama

W przypadku firm transportowych posiadających w swojej flocie wyłącznie 3,5-tonowe busy konieczne będzie uzyskanie do 20 maja 2022 roku zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

Zobacz też: Licencja dla przewoźników z busami od 21 maja 2022

Do tego niezbędne będzie zgłoszenie wszystkich busów jeżdżących na międzynarodówce, co oznacza, że np. podczas kontroli BAG czy innej służby kontrolnej prowadzący busa (DMC od 2,5 do 3,5 tony dla pojazdu lub zestawu) będzie musiał okazać wypis z licencji wspólnotowej. Reasumując, w każdej eksportówce musi być osobny wypis z licencji.

Świadectwo kierowcy dla kierowców busów spoza UE

Spore zmiany czekają także przewoźników zatrudniających obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Chodzi o wydanie świadectwa kierowcy, co wiąże się ze zgłoszeniem do GITD z wniosku, do którego trzeba dołączyć:

  • kopię licencji wspólnotowej przewoźnika,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz kopie orzeczeń o braku przeciwwskazań;

a) zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz

b) psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

  • kserokopię dokumentu tożsamości;
  • kserokopię prawa jazdy kierowcy;
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

Kary za przekroczenie DMC: do 2000 zł dla międzynarodówek

Przegłosowane dzisiaj przepisy wprowadzają także konkretne wysokości kar za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego przeciążonym busem lub zestawem pojazdów (DMC od 2,5 do 3,5 tony dla pojazdu lub zestawu).

Podziel się: